برچسب: تدریس خصوصی زبان در بلوار فرحزاد

  • آموزش زبان در بلوار فرحزاد

    آموزش زبان در بلوار فرحزاد به بیان دیگر زبان آموزشی در بزرگسالان نتیجه طبیعی تماس با زبان نیست بلکه امری است اکتسابی که نقش عوامل غیرزبانی همچون حافظه و رشد شناختی در آن بسیار بیشتر از کودکان است. آنچه در کودکی به صورت طبیعی و بدون دردسر آموخته می‌شود، در بزرگسالی تنها به کمک انگیزه […]