آموزش زبان در ونک

آموزش زبان در ونک تکلیف نیازهای پیچیدگی (یعنی این که یاد گیرنده تا چه حد دشوار است). معلمان نه تنها باید درباره نوع کار تصمیم‌گیری کند بلکه بر روی ترتیب، گام زدن،محصولات، استراتژی‌های یادگیری و مطالب مرتبط با این وظیفه. برای رسیدن به این هدف باید “استراتژی‌های یادگیری زبان” و “استراتژی‌های یادگیری زبان” در نظر… ادامه خواندن آموزش زبان در ونک

آموزش زبان در میرداماد

آموزش زبان در میرداماد   با این حال، مشاهدات زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند معلمان به ندرت با آن‌ها همخوانی دارند. روش‌هایی که قرار است آن‌ها را دنبال کنند؛ آن‌ها نمی‌خواهند برده باشند. روش‌ها. به عبارت دیگر، معلمان در عمل واقعی اغلب نمی‌توانند اصولی را منعکس کنند که فلسفه روش‌ها که ادعا می‌کنند پیرو… ادامه خواندن آموزش زبان در میرداماد