آموزش زبان در بلوار فرحزاد


آموزش زبان در بلوار فرحزاد

آموزش زبان در بلوار فرحزاد
آموزش زبان در بلوار فرحزاد

به بیان دیگر زبان آموزشی در بزرگسالان نتیجه طبیعی تماس با زبان نیست بلکه امری

است اکتسابی که نقش عوامل غیرزبانی همچون حافظه و رشد شناختی در آن بسیار

بیشتر از کودکان است. آنچه در کودکی به صورت طبیعی و بدون دردسر آموخته

می‌شود، در بزرگسالی تنها به کمک انگیزه قوی و تلاش آگاهانه میسر خواهد بود.

 

آموزشگاه زبان در بلوار فرحزاد

مطالعات نشان داده‌اند که در حدود ۲ سالگی، مهارت‌های زبانی که در نیم‌کره چپ مغز

و در ۲ منطقه بروکا یا مرکز تولید زبان و ورئیکه یا مرکز درک زبان جای داشته‌اند،

در صورت تماس با زبانِ به‌خصوصی، در جهت آن زبان تثبیت می‌شوند. به این فرایند

یکسوشدگی مغز می‌گویند که در نتیجه آن تمام فعالیت‌های قشر مخ بین ۲ نیم‌کره چپ و

راست تقسیم می‌شوند. به نظر می‌رسد که فرایند یکسوشدگی در سن بلوغ

(۱۲ تا 14 سالگی)

به پایان می‌رسد و فراگیری کامل زبان از آن پس به امری تقریبا غیرممکن تبدیل

می‌شود.

تدریس خصوصی زبان در بلوار فرحزاد

علمين باتجربه زبان انگليسي به عنوان زبان دوم خيلي خوب مي دانند كه لغت تا چه

اندازه اهميت دارد. آنها مي دانند كه محصلين بايد هزاران لغت را كه گويشوران

ونويسندگان انگليسي به كار مي برند بياموزند. خوشبختانه، نياز به لغت نكته ايست كه

هم معلمين و هم محصلين برآن متفق القول اند. البته طي ساليان متمادي در برنامه هاي

خاص آماده سازي معلمين زبان توجه چنداني به روشهاي ياري دادن محصلين

درخصوص آموختن لغت نشده است.

معلم خصوصی زبان در بلوار فرحزاد

اموزش زبان در سعادت اباد

سخت بودن یک زبان تا حد زیادی نسبی است. اما باید بدانید که یادگیری انگلیسی تقریبا

از تمام زبان های اروپایی دیگر ساده تر است.

 

انگلیسی مدرن صرف فعل ندارد و بیشتر به واسطه استفاده از فعل های کمکی و تغییر

ساختار جمله عبارات و معانی پیچیده را می رساند. گذشته از اختلافات کوچک در تلفظ،

نکات کوچک گرامری و انتخاب واژه های تا حدی متفاوت زبان انگلیسی در مناطق

مختلف جهان به یک شکل صحبت می شود و انگلیسی زبان های جهان به سادگی

میتوانند از طریق این زبان با هم ارتباط برقرار کنند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.